Spolek Lipničáci

Napsali o nás -CESTA VYSOČINOU 21.2.2017

Z DOPISŮ NAŠiCH ČTENÁŘŮ

Lipničáci V roce 2017

o myšlence proč založili stejnojmenný spolek napsal Cestě Vysočinou
pan Jaroslav Salák
.

  "Lipnice není jen hrad, či památník Jaroslava Haška. Patří k nám i Jaroslav Panuška a Karel Čáslavsky, kteří nejsou jedinými významnými rodáky, či občany. Z Lipnice pocházel pilot Baťovy Zlínské letecké a.s. Oldřich Doubek.Josef Pytlík byl ředitelem baťova závodu   v Jižní Rhodesii, dnešním Zimbabwe. Jaroslav Procházka, zapálený ochotník a vítěz tehdy velmi populární televizní soutěže 1Oxodpověz. V obci žil houslista Václav Matys, člen orchestru Slovenského národního divadla. Nějaký čas zde bydlela i babička Gustava Mahlera. A nejen to, věříme, jsou osobnosti, které mohou oslovit návštěvníky Lipnice.           I pro ně jsme koncem roku 2014 chtěli, v souvislosti se sedmdesátým výročim skončeni druhé světové války, připravit vzpomínku na faráře Jana Havelku, který byl umučen v tehdy německobrodské úřadovně gestapa. Lipnice neměla památník obětem II. světové války      a považovali jsme za vhodné jím připomenout ty, kteří položili své životy za naši současnost i budoucnost. To se ve spolupráci kamenické školy, obecního úřadu a fy Granit v krátké době podařilo a památník byl slavnostně odhalen 5. května 2015.                                 š spolek si dal úkol působit v oblasti ochrany památek, kulturních hodnot obce                 a poskytování informací. Lipničtí mají spoustu dokumen, chcemeje "objevit" a najít způsob jejich zveřejnění, ať už formou krátkodobých výstav, nebo vydáním sborníku.Hledáme to, co nás spojuje, nikoli rozděluje. Určité zkušenosti jsme získali             v loňském roce při setkání důchodců. Možnáje paradox, když důchodci organizují setkání s důchodci, ale v našem spolku zatím nikdo jiný není. V letošním roce bychom chtěli takové setkání připravit znovu a obnovit tak tradici těchto setkávání. Nezapomínáme ani na mladou generaci, naši členoa příznivci bylna besedách o historii obce v lipnické základní škole. Letos tam chceme oslavit Den dětí - co to bude, necháme jako překvapení pro děti ijejich rodiče

 Víme, že je žádoucí, aby se lidé setkávali, společně se bavili, dělali něco pro sebe i druhé. Letos chceme ve spolupráci s Obecním úřadem a kamenickou školou restaurovat sochu sv. Floriána z roku 1866 s přiehlou studnou.                                                                                     Také jednáme o zapůjčení vhodných prostorů pro uspořádání výstavky fotografií                 a dokumentů z historie obce. Nabídka k účasti bude platit i pro místní výtvarníky, nebo žáky kamenické školy, o které lipničtí či návštěvníci obce možná mnoho nevědí. Větší pozornost   a úctu by zasluhoval páter Jan Havelka, stejně jako dalších 845 duchovních, kteří byli umučeni během druhé světové války. Zasluhují stejnou úctu jako páter Josef Toufar.         Na spolupráci všech zainteresovaných bude záležet, jak se podaří plány uskutečňovat."

Redakčně upravil JKt