AKTUALITY


Máme opět vývěsní skříňku                  na autobusové čekárně na náměstí!

 VZPOMÍNKA                                                                                                                  NA VZNIK ČESKOSLOVENSKA, KONEC 1. SVĚTOVÉ VÁLKY, NA PADLÉ    A NA LEGIONÁŘE Z LIPNICE

28. ŘÍJNA 2019 V 10 HODIN NA STARÉM HŘBITOVĚ

ZVEME VŠECHNY SPOLUOBČANY 


plánované akce spolku - podzim 2019

a) Připomínka vzniku samostatného Československa a konce I. Světové války.

28. října v 10,00 hodin na sterém hřbitově. 

b) Setkání důchodců - 22.11., v 17,00 ve školní jídelně

c) Soutěž o nejlepší "ZELÍ " - obnovení tradice - 6.12. od 17,00 - KovárnaVzpomínka na lipnické oběti druhé světové války a květnové povstání proti německým fašistům

se koná v neděli 5. května na starém hřbitově u památníků obětem světových válek.Sejdeme se v 10 hodin před bránou hřbitova.

Zveme všechny občany. Spolek Lipničáci.

  V těchto dnech si připomínáme události z roku 1945, události, které se staly před 74 lety. Dříve to bylo výročí osvobození, dnes výročí ukončení války. Považuji tento název za mírně řečeno velmi nepřesný. Bezpodmínečná kapitulace nacistického Německa byla podepsána s platností 8. května od 24,00 středoevropského času - což odpovídalo 9. květnu dvě hodiny po půlnoci moskevského času. Proto diskuse, kdy válka v Evropě skončila. Poslední bitva na našem území se odehrála 11. května a 12. května u Milína.  Ve Slovinsku bojovala spojenecká vojska 18.-20. května s pěti divizemi SS. Japonsko podepsalo kapitulaci začátkem září 1945.                                   Podíváme-li se na období před čtyřiasemdesáti lety bez příkras a zaujatosti, musíme konstatovat, že největší podíl na osvobození od fašismu měla Rudá armáda. Rudoarmějci osvobodili většinu území Československa, a padlo jich přitom 144 tisíc. Rusové ale dnes přece nemohou být hrdiny, neboť Rusko je podle mnohých politiků  říše zla! Přitom příslušníky Rudé armády byli Rusové, Ukrajinci, Bělorusové a další národnosti. Své životy za naši svobodu položilo i 33 tisíc Rumunů, 3 500 příslušníků 1. československého armádního sboru, 144 amerických vojáků. V Pražském povstání padlo i 300 vojáků Vlasovovy Ruské osvobozenecké armády.

  V minulosti se mnohokrát vymstilo přepisování dějin ve službách politiky. Uchovejme čest památce těch, jejichž zásluhy o naši svobodu se znevažují.


Jednání o uctění památky faráře Jana Havelky

  V lednu 2019 vyšel v Havlíčkobrodském deníku článek s nadpisem: "Umučený farář se dočká památníku v Lipnici n/S "

  Uvádíme jeho doslovný přepis: Dnes už by mělo být jasno, zda se farář Jan Havelka, kterého za války umučilo gestapo, dočká důstojného památníku. Spolek Lipničáci mu chtěl postavit pomník na náměstí, bývalé vedení radnice bylo jen pro pamětní desku s reliefem obličeje.Nové vedení radnice, nezávislý starosta Zdeněk Rafaj, je pro bystu poblíž lipnického kostela. Faráře Havelku obyvatelé Lipnice často přirovnávají k Josefu Toufarovi z Číhoště.

 Autorka článku vycházela zřejmě z informací od pana starosty, sama by si to asi nevymyslela. Dnes se k tomu pan starosta ani nikdo jiný z vedení obce nehlásí.

  Jednání zástupců spolku a vedením radnice - ať minulé, nebo současné - se táhnou déle něž dva roky. Od zastupitelů byly předkládány nejrůznější argumenty: " jsem zásadně proti,i když nevím proč", jednou byl návrh příliš mohutný, místo na náměstí není vhodné, protože by zakrývalo výhled na Melechov, "už na tom místě stojí kamenné pítko", " na Lipnici je přesochováno", podstavec je hranatý a nehodil by se k oblému ohrazení schodů ke kostelu, bustu z bronzu by mohl někdo rozbít, nemáme dost informací, ......

  Spolek ve spolupráci s autorem návrhu akademickým malířem Františkem Janákem se snažil všechny připomínky zohlednit. Předložili jsme kompromisní návrh na umístění památníku vedle schodiště ke kostelu. Zprvu se zdálo, že s tímto místem budou zastupitelé souhlasit. Na zastupitelstvu jsme chtěli jen souhlas s umístěním památníku na pozemku obce, peníze bychom sehnali sami, František Janák návrh zhotovil bez nároku na honorář.

  Vzhledem k tomu, že se objevují stále nové a nové pseudoargumenty, aby se návrh nerealizoval, rozhodli jsme se jednání ukončit a projekt nabídnou buď rodišti Jana Havelky, nebo jiné obci z lipnické farnosti, i když naší prioritou bylo a je zachování památníku pro Lipnici.

  Celý problém s umístěním památníku na Lipnici je dle našeho názoru v tom, že s návrhem přišel spolek, a ne někdo z vedení obce.

                                                                                                                             Spolek Lipničáci