Spolek Lipničáci


 Myšlenka založit spolek vznikla koncem roku 2014 v souvislosti s přípravami oslav sedmdesátého výročí vítězství nad fašizmem. Lipnice neměla památník obětem II.světové války, považovali jsme za nutné, připomenout ty, kteří položili své životy za naši současnost i budoucnost. Za spolupráce kamenické školy, obecního úřadu,fy Granit se v krátké době myšlenku realizovat a památník byl slavnostně odhalen 5. května 2015. (fotogalerie)


55 let od uvedení Lipnického nokturna

Výstava fotografií a plakátů z činnosti lipnického ochotnického divadla se koná v prostorách radnice.Vznikla při příležitosti 55. výročí uvedení hry Lipnické nokturno, kterou podle pověsti o hradu Lipnice napsala paní Dagmar Kalenská.

Fotografie a dobové plakáty jsou ze soukromé sbírky Jana Procházky, jemuž patří i poděkování za myšlenku uspořádat tuto výstavu.


Sedmset let od upálení Mistra Jana Husa

Zápis v kronice obce Lipnice z roku 1919.

Poprvé konala se ve svobodném státě poněkud okázaleji oslava Mistra Jana Husa než kdykoli předtím. Večer před památným dnem zapálena hranice dříví na Bílé věži, přičemž zapěna píseň "Hranice vzplála". Na to místní rodák profesor Karel Rajdl z Hradce Králové vyložil přítomným význam Jana Husa, načež zapěny písně "Ktož jste boží bojovníci" a "Kde domov můj".

Druhý den 6. července tohoto roku o druhé hodině odpolední seřadil se průvod před hostincem u Nováků. V průvodu zastoupena školní mládež, městská rada, Sokol a ostatní obecenstvo. Průvod prošel městečkem a seřadil se před radnicí, kde s balkonu domu slečen Novákových promluvil o Husovi profesor Rajdl slavnostní řeč. Při ukončení řeči zapěny obě státní hymny a provolána čsl. Republice " Sláva" a slavnost ukončena.

V předvečer oslav Husových rozpoutala se na Lipnici i v okolí veliká bouře, při které udeřil blesk do stodoly na Višňovce, kterou v nájmu měl soused Řehák a stodola shořela.

Ve dnech 30. a 31. srpna slavil místní Sokol desetileté trvání spolku. Večer dne 30. Srpna konána mimořádná valná hromada Sokola a na druhý den odhalen Husův památník před školou, který místní Sokol postavil. Tento památník zhotovil zdejší mistr kamenický František Charamza nákladem asi 3000 K. Slavnostním řečníkem při odhalení byl známý sokolský pracovník učitel Hotař z Veselého Žďáru. Odpoledne pořádáno sokolské cvičení ve hradě a večer věneček. Pomník sice není nějakým dílem uměleckým, ale svou originálností působí údiv cizinců. Síla ducha Husova, dobře znázorněna tvrdým úlomkem žulovým.1922V dubnu byly vysázeny u Husova památníku keře a dvě lípy a celé pak místo ohrazeno drátěným plotem na kamenné podezdívce. Práce opět řídil Sokol. A pravděpodobně byl do kamene zasazen reliéf Mistra Jana.

Koncem června 2015 byl Husův památník pod patronací místostarosty pana Marka Hanzlíka zásluhou pánů B. Dlouhého a M. Šimka očištěn. Nápis na památníku v původní barvě obnovil J. Salák. Úklid provedla M. Slavíčková.